Til minde om rødder & slægtninge

Livsforløbene omkring slægterne Kristiansen/Jensen og Skaaning/Rasmussen

Christian Ditlev Ammitzbøll (1748-1834)

Skoleholderen fra Vaalse
- hvis herkomst indtil videre har været umulig at spore… Mormonerne mener han kommer fra Hardenberg (billedet over)

Velkommen!



Velkommen til Slægtsbog.dk

Jeg er i gang med en lang og sej omgang kildeopdatering pba. sa.dk opdateringen. Dvs. at kun kilder hvor der står Enesteministerialbog/Hovedministerialbog/Kontraministerialbog er gen-verificeret og evt. opdateret.

Forskningen koncentrerer sig primært om Thisted, Ribe, Ringkøbing og Maribo amter.

Venligst observer at: Alle kvinder er indført med deres pigenavn ‎(døbenavn)‎ personer der har taget navneforandring er indført under det nye navn. Vulgo foran et efternavn står for: "I daglig tale kaldet".

En kærlig tanke går til det suveræne forum på DIS Danmark, uden dem var jeg gået kold i flere grene. 1000 tak for hjælpen :)

Tove Ditlevsen
(1917 - 1976)

Tove Irma Margit Ditlevsen
- endnu en trist skæbne til samlingen