Til minde om rødder & slægtninge

Livsforløbene omkring slægterne Kristiansen/Jensen og Skaaning/Rasmussen

Laurits Ormsen Worm

Laurits Ormsen Worm

Mand 1682 - Ukendt

Personlige oplysninger    |    Begivenheds Kort    |    Alle    |    PDF

 • Navn Laurits Ormsen Worm 
  Født 1682  Søgård, Harring, Hassing, Thisted, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Mand 
  Død Ukendt 
  Person-ID I2602  Genealogi
  Sidst ændret 22 jun. 2014 

  Far (W)orm Nielsen,   f. Ukendt,   d. Ukendt 
  Familie-ID F0238  Gruppeskema  |  Familie Tavle

  Familie Ukendt kvinde 
  Offentligt dokument 1702  Thisted, Hundborg, Thisted, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  • Thisted Købstads Tingbog - 1702

   21. januar.

   Laurids Pedersen Morsing i dommers sted.

   Iver Pedersen, byfoged, og Bent Thomsen i den nylig afdøde byskriver Christopher Nielsens sted, med flere bisiddere gør vitterligt, at der er afholdt gæsteret. Amtmand Rudolph von Gersdorfs fuldmægtig Knud Pedersen Riber har stævnet sergeant ved prins Christians regiment, Vilhelm Friderich Verner med sine følgere for deres forøvelse mod Søren Vormsen og for hans bortførelse af hans frelse og frihed 3. januar. Ligeledes stævnet Søren Vormsen til hans sigtelsesed at aflægge og hans klage at vedgå, hvorledes han er blevet udpraktiseret af hans frelse her i byen og bundet, samt, hvad officererne havde prætenderet af ham at måtte være fri ved Vilsund med mere, og hvad der passerede, inden han blev frigivet. Flere folk stævnes til at vidne om, hvordan han blev lokket ud af Christen Bertelsens hus, og Mads Didriksen, som skal have bortført Søren Vormsen til sundet. Søren Vormsen beretter, hvordan soldaterne fik ham ud af Christen Balsens hus og med magt førte ham til sal. Simon Markussens gård ind i storstuen og pryglede ham meget hårdeligen, inden de kunne få ham derind. (Han tjente hos Laurids Morsing). Så stødte de ham ind i et kammer og lukkede ham inde omtrent en halv time, men kom så igen og anfaldt ham meget værre end før, hvorefter de bandt ham på hænder og fødder. Så slæbte de ham ud, og med Mads Didriksens hjælp fik de ham på en vogn, som stod parat og som var Mads Didriksens. Så kørte de om ad Tomas Graversens, som ikke er ordinær ret vej ud af byen, og kørte lige ad Vilsund til, hvor de og han kom af vognen, men sergeanten måtte først skære båndene over, da han var for tung at bære. Så blev han stødt ind i et hus, hvor han måtte blive om natten, bevogtet af to karle, og samme nat fik han hug af gefreider Mikkel, fordi han ikke sad natten igennem på det samme sted. Om morgenen blev han ført ned til møllen ved Niels Sørensens vogn, hvis datter holdt på stranden og ventede efter færgen, men da den ikke kom så hastigt, blev han ført ind i møllen,

   Hvor han blev i 1 1/2 time, til hans broder Laurits Vormsen og Albert på Irup kom til og forlangte at få at vide, efter hvis ordre, de havde taget Søren Vormsen, da de ville have bragt ham ud på færgen. De svarede efter baronens og byfogedens, men kunne ikke fremvise skriftlig ordre. Da sendte gefreideren den anden karl Søren til Thisted for at meddele sergeanten, at Søren Vormsens »forvandte« havde hindret dem deres bortførelse uden der kunne fremvises at være lovlig adgang dertil. Så kom sergeant Wilhelm og en anden sergeant med skarp gevær for at føre SV over sundet og fra hans brødre. Imidlertid var fogeden på Irup, Jens Bloch kommet til og tog sammen med brødrene SV i beskærmelse, hvorover de andre forlod ham. Samme nat lå han i Gærup hos Jesper Nielsen, som sammen med Mads Christensen af Sundby var befalet at føre ham til Gærup, da broderen Laurits Vormsen stille kaution for, at SV ville komme til Irup. Den 7. januar kom der bud fra Irup, at han skulle komme, og da han kom stod der en vogn rede til ham og to andre, som Bloch ville have til soldater for hans husbonds, Helverschous gods. De skulle til Ålborg og kørte forbi Skjoldborg og Tilsted igennem Tingstrup, hvor de spurgte om vej til Sennels og blev vist gennem Thisted, men de kørte udenom byen over Tinstrup »Wodsted« til Sennels, hvor de tog logi hos ivers i Hundal.

   Samme nat kom byfogeden fra Thisted med to mænd, Jens Snedker og Anders Lauritsen og begærede at få SV med, da han på uforsvarlig måde var bortført. Det skete også uden modsigelse. SV sagde, at han ikke havde fået penge af nogen for at lade sig hverve, men efter at han var kommet under hård tvang, tilbød gefreideren, at han kunne komme fri mod at betale 50 rdl.

   Knud Riber spurgte sergeanten, om det var sandt, som rygtet sagde, at han havde afstået SV til Jens Bloch for penge. Han svarede, at Bloch kun havde givet ham 4 sldl. til refusion for vognleje m.m., men fremlagde en kautionsseddel på slet papir fra Jens Bloch d. 4. januar om, at sergeant Werner havde ført Søren Ormsen til Sundmølle, efter at have antastet ham i Thisted, skønt Ormsen ikke havde fået penge på hånden, hvad der heller ikke var nødvendigt, når han skulle indrulleres i Landmilitsen for justitsråd Helwerschous gods, hvor han havde tjent, da forordningen om landmilitsen udgik, og siden har opholdt sig til han på en kort tid har gjort arbejde for folk, der havde hans tjeneste behov, og som han af min velbårne herres gods er bevilget at tjene, hvor han tjeneste kunne få, dog at han skulle indstille sig, når behøvedes, så kan jeg forsikre hr. sergeant, at Søren Ormsen skal blive til stede, om han nogen fordring efter forordningen kan have, dog til første ting at give min herre kald og varsel derfor, og jeg imidlertid skal svare til karlen, om de ved lands lov og ret kan erlange ham. Sund Mølle den 4. januar 1702. Jens Block Kampman.

   Mads Didriksen vidnede, at Søren Vormsen var bundet og 3 eller 4 personer kigde ham i hans vogn, og nægtede ikke, at han havde ført ham af byen på hans vogn, men han hjalp ikke, som en, han aldeles ingen kendskab havde til eller vidste, hvem han tilhørte, og kørte omkring ad Tomas Graversens og ad Vilsund til. Sergeant Wilhelm tilstod, at han havde været med til at binde SV og lægge ham på en vogn, og gefreideren var i ledtog »Letho«(!!), men han var ikke til stede i retten.

   Sr. Riiber spurgte Hartvig Bødker, om ikke Karen Jacobsdatter, sal. Simon Markussens steddatter, natten mellem d. 3. og 4. var kommet til hans vindue,

   1235


   Thisted Købstads Tingbog - 1702

   havde klappet derpå og sagt: Nu kan Søren Vormsen komme løs, om han vil give 16 sldl. for sig, og hun begærede, at Hartvig ville lade broderen i Bisgård, Niels Wormsen det vide, som han vægrede sig ved. - Hartvig Bødker svarede: Jo, det var således.

   Hans kone, Else Christensdatter, sagde det samme, og de sagde begge, at Karen Jacobsdatter skulle have sagt, at Boye Nielsen ville »Rantzonere« ham fra hververne med 16 sldl. Karen Jacobsdatter var upasselig og derfor ikke tilstede. Else Christensdatter berettede også, at Poul Bass kom til deres dør d. 3. om aftenen mellem kl. 6 og 7 og klappede på den, og da de lukkede op, begærede han, at Søren Vormsen ville komme ud, som også skete, og dermed blev han borte og kom ikke igen den aften.

   Laurs Pedersen Morsing tilstod at have fæstet Søren Vormsen fra sidste Mikkelsdag til påske næstkommende, men han havde givet ham lov til at være, hvor han ville, en fjorten dages tid, i hvilken tid han var til Christen Balsens en dag, og samme dag om aftenen blev han grebet. Det bekræftede Christen Balsen. Sergeant Wilhelm, sagde at da SV havde været berygtet for (dvs. man havde sagt, rygtet var gået), at han var løsgænger, havde han taget anledning til at forholde sig mod ham, som han havde, og mente, at han som en ukyndig ikke derved havde forgrebet sig så højlig, uanset at han ikke benægter, at hans uvidenhed har været årsag til, at han har forset sig en del i denne dag. Tingsvidne.

   28. januar.

   Laurits Pedersen Morsing i dommerens forfald.
  Offentligt dokument 12 jun. 1704  Thisted, Hundborg, Thisted, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  • (5/7). Anders Nielsen Broe af Snedsted tiltaler Niels Jensen Toftum efter opsættelse. Dommen findes efter denne dags forretninger indført.

   (5/7). Anders Christensen Bedsted stævner Jens Christensen Skyum for vold og overlast i hans hus d. 17. juni, og stævner vidner: Peder Christensen skomager, Niels Nielsen Visiterer og hans datter Kirsten samt Jens Skyums »svoger« Christen Pedersen. Eske Jensen på Jens Skyums vegne mener, at vidnerne ikke bør afhøres, da den ene er ACBs hans broder, den anden hans svigerfader. Dommeren tillader dem at vidne. Eske Jensen stævner Steffen Christensen i Skovsted, som er et uvildigt vidne.

   Niels Nielsen Visiterer vidner, at han lå på sengen, da JCS og Christen Pedersen kom ind. JCS sad ved bordet og Anders gik på gulvet. Da faldt der nogle ord mellem dem, og Anders sagde til en fremmed mand, der sad ved Skyum:

   Lad mig sidde hos manden, så skal vi nok komme til rette. JCS greb AC i håret' og trak hans hoved ned i sit skød, hvorefter Chr. Pedersen greb fat i AC bagfra. .1S havde revet et regnskab i stykker, som AC var ved at læse. Han havde ikke set, at AC gjorde JS noget, før denne greb ham i håret. Datteren vidnede på samme måde. Peder Christensen skomager vidnede, at han sad i den yderste stue med Laurits Wormsen, da de hørte klammeri. Da gik han ind i den anden stue, og så, at JS havde fat i ACs hår og Chr. P. havde også fat på ham. Da sagde han: Hvad skal det betyde. Er I to om ham? Chr. P. svarede, at han gjorde det for at skille dem ad, og ellers gjorde Chr. P. ingen uførm, og han sagde også, at om den gamle mand skulle have hug, ville han hellere tage dem. Og AC gav JS et slag over skulderen med et spanskrør, som var i stykker. Da var Skyum tilforn faldet om på gulvet, og .(vidnet?) tog ved hans hænder og rejste ham op, og Skyum var ganske drukken. Opsat 8 dage.

   (5/7). Dom mellem Knud Riber og Emmike Eriksens enke og børn angående EEs obligation. De dømmes til at betale, da EEs børn siden faderens død har arvet andre.

   Dom mellem Anders Nielsen Bro i Snedsted og Niels Jensen Toftum.

   ANB har krævet 13 rdl. 2 mk. 2 sk. på løse beskyldninger. NJT fremviser 2 domme af Hassing-Refs herredsting, hvorefter ANB skal betale NJT 4 rdl. 20 sk., og levere et Thistedlæs tørv årlig til NJT. Han har kun leveret 4 læs i 7 år. Da et læs ikke kan regnes højere end til 24-28 sk., har NJT ikke nydt så stor rente som efter kgl. forordning, og dommeren anser ikke ANBs udflugter for billig adgang til afgang i NJTs krav, hvorfor NJT frifindes så nær til 3 mk. for en kalv, han skal have haft i foder og græs hos ANB, som skal betales, hvis ANB kan skaffe bevis for, hvad tid kalven er bleven død for ham. ANB skal betale processens omkostninger 10 mk.
  Offentligt dokument 5 sep. 1705  Thisted, Hundborg, Thisted, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  • Lørdag d. 5. september.

   Laurits Pedersen Langgård ctr. Laurits Ormsen angående de 4 stude. Berendt Knudsen af Grøntoft fremlægger et tingsvidne af Hillerslev-Hundborg herredsting 25. august, afskrevet senere. Han fremviste en befaling fra byfogeden til synsmænd om at syne, hvorledes studene var født, og synsmændenes attest samt et skriftligt indlæg, indført senere. Endvidere tilbyder Laurits Ormsen sin ed på, at han havde solgt studene til Laurits Langgård, der skulle give 28 rdl. for dem.

   Dom: Laurits Langgård kræver foderleje for 4 stude. Laurits Wormsen påstår, at Laurits Langgård har købt samme stude for et absolut køb, og kræver betaling.

   Men som hans vidner er mest vildige, og der ikke bevises, at der er givet noget til de fattige på købet, hvorved købet kunne stadfæstes, langt mindre nogen vis tid om pengenes betaling. Hans eget førte vidne af 25. august viser, at han selv har tilstået at have haft studen i foder på Søgård, og af en fremlagt befaling til synsmænd ses det, at han ville have studene synet, hvordan de var født, og det bevises, at Laurits Ormsen har været på adskillige steder for at indtinge studene i græs, og helst som Laurits Ormsen ikke har forsynet sig med ringeste
  Offentligt dokument jan. 1706  Thisted, Hundborg, Thisted, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  • 23. januar.

   Jep Nielsen Baun i Tinstrup tiltaler Jens Hansen skrædder for 10 rdl. han har lånt, og 3 mark for leje af hans vogn til Tølbøl i Hvidbjerg sogn. Opsat 14 dage, da Jens Hansen var tinghører. (6/2).

   Henrik Frandsen, konsumtionsfuldmægtig, tiltaler Else Kløf, for resterende konsumtion for slagteri og for lånte penge. Opsat 8 dage. (30/1).

   Bent Tommesen på Anders Christensen Bedsteds vegne tiltaler Laurits Wormsen for en hel slettedaler, han på utilbørlig vis har tilegnet sig natten mellem 10_ og 11. januar i hans hus og siden har beholdt, og for anden usømmelighed, han samme tid begik. Stævnet er også konsumtionsbetjent Mogens Knekkenborg til at vidne. (30/1).

   30. januar.

   (23/1). Henrik Frandsen, konsumtionsfuldmægtig ctr. Else Kløv efter opsættelse. Hun dømmes til at betale inden 3 solemærker.

   (23/1). Anders Christensen Bedsted ctr. Laurits Wormsen (fra forrige tingdag). Jens Jensen Frost her af tiyen vidner, at søndag, morgen, d. 11. (10?) januar, omtrent en time før folk gik til froprædiken, hørte og så han i Anders Bedsteds

   Thisted Købstads Tingbog - 1706

   hus, at Mogens Knekkenborg sagde til Lars Ormsen: Vil du spille kort med mig. Lars Ormsen sagde: Vil du sætte en daler og kun et spil om en daler, og så tog han en daler og lagde på bordet. Mogens Knekkenborg ledte i sin lomme efter penge, som han ville sætte op mod Lars Ormsen, men vidnet så ikke, at han tog nogle penge op. Da de havde udspillet, så han, at Lars Ormsen tog både pengene og kortene til sig, hørte også, at Anders Bedsted begærede, at Lars Ormsen ville give ham hans penge igen. Anders Bedsteds tjenestepige Maren Andersdatter vidner, at den søndag morgen hørte og så hun, at Lars Ormsen og Mogens Knekkenborg gav sig til at spille kort, og Lars Ormsen satte en daler på bordet i en kreds, hvor der stod nogle flere penge, og da Lars Ormsen havde udspillet sine kort som til to blade, tog han både pengene og kortene til sig. Lars Ormsen begærede opsættelse. Opsat 3 uger. (20/2).

   Niels Andersen på Bjerget her i byen skøder til Søren Tomsen en havrelandsager, 2 td. havresæd, østerst på Storodde.
  Gift 1708 
  Sidst ændret 22 jun. 2014 
  Familie-ID F0923  Gruppeskema  |  Familie Tavle

 • Begivenheds Kort
  Link til Google MapsFødt - 1682 - Søgård, Harring, Hassing, Thisted, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsOffentligt dokument - 1702 - Thisted, Hundborg, Thisted, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsOffentligt dokument - 12 jun. 1704 - Thisted, Hundborg, Thisted, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsOffentligt dokument - 5 sep. 1705 - Thisted, Hundborg, Thisted, Danmark Link til Google Earth
  Link til Google MapsOffentligt dokument - jan. 1706 - Thisted, Hundborg, Thisted, Danmark Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 
  Kort forklaring  : Adresse       : Beliggenhed       : By       : Sogn       : Amt/Region       : Land       : Ikke indstillet